• Giải đấu vô địch yoyo Duncan Việt Nam
ĐĂNG NHẬP THẺ BEGINNER
GIẢI THƯỞNG SƯU TẬP THẺ BEGINNER

• Giải thưởng sưu tập đủ các dòng sản phẩm Duncan (4 dòng)

• Giải thưởng sưu tập đủ các sản phẩm trong 1 dòng Duncan

- 5 sản phẩm dòng beginner
- 6 sản phẩm dòng intermediate
- 6 sản phẩm dòng advanced
- 3 sản phẩm dòng professional

Đang được cập nhật